ΕΣΣΔ. Μεταφορά ἁγιογραφίας στὰ κινούμενα σχέδια

ΕΣΣΔ. Μεταφορά αγιογραφίας στα κινούμενα σχέδια
….. ένα πολυ ενδιαφέρον δείγμα μεταφοράς της αγιογραφίας στα κινούμενα σχέδια. Είναι βέβαια της σοβιετικής περιόδου οπότε δεν τόλμησαν οι καλλιτέχνες να βάλουν τους αγίους. Αλλα, πιστεύω, τεχνικά είναι υποδειγματικά πολύ καλα φτιαγμένο ……