Δῶρο στὴ γυναίκα του μιὰ χειροποίητη τραπεζαρία

Δώρο στη γυναίκα του μια χειροποίητη τραπεζαρία
Χειροποίητη τραπεζαρία κατασκευασμένη μόνο με εργαλεία χειρός.