Διαχείριση χαρισμάτων τῶν παιδιῶν – π. Νικηφόρος Κοντογιάννης

Διαχείριση χαρισμάτων των παιδιών
Ομιλεί ο π. Νικηφόρος Κοντογιάννης.
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ”
ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ “ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ Μέρος Γ΄ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ”
63. 2021 16 Δεκ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ – Διαχείριση χαρισμάτων των παιδιών –
π.Νικηφόρος