Διαδίκτυο καὶ παιδί: κίνδυνοι καὶ ἐξάρτηση

Διαδίκτυο και παιδί: κίνδυνοι και εξάρτηση
Ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Βασίλης Παπακώστας, Υποδιοικητής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και ο Γεώργιος Κορμάς, Υπεύθυνος της Γραμμής Βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου μιλούν, απαντώντας σε ερωτήσεις του κοινού στην ημερίδα «Διαδίκτυο και Παιδί, ο ρόλος της εκπαίδευσης και της οικογένειας», για τους κινδύνους που κρύβονται στα ελεύθερα wi-fi, την απειλή των ιών, αλλά και την εξάρτηση στο διαδίκτυο η οποία μπορεί να εκδηλωθεί σε ένα παιδί απότομα και να αναπτυχθεί με ταχύτατο ρυθμό.