Γυρίζοντας στὸν κόσμο

Γυρίζοντας στον Κόσμο.
ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ: Καλεσμένος της Εκπομπής και του Αρχιμανδρίτου π. Χρυσάνθου Στελλάτου,
ο Γέρων Νίκων Αγιορείτης Μοναχός.
Θέμα Εκπομπής: “Γυρίζοντας στον Κόσμο” 10/12/2011.