Γιὰ τὴ Σμύρνη – Στ. Σπανουδάκης

Για τη Σμύρνη – Στ. Σπανουδάκης.
(For Smirni – St. Spanoudakis)
Ηρώδειο, 2003 (Herod Atticus, 2003)