Γιορτάζουμε ἕναν θάνατο

Γιορτάζουμε έναν θάνατο
Το πάσχα του καλοκαιριού
Η Κοίμηση της Θεοτόκου στο Μικρόκαστρο.Ο εορτασμός της Κοίμησης της Θεοτόκου στο μοναστήρι της Παναγίας Μικροκάστρου