Γιατί ὁ Θεὸς ἔριξε φωτιὰ καὶ θειάφι καὶ ἔκαψε τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γόμορα – Γέροντας Ἀμφιλόχιος Τσοῦκος

Γιατί ο Θεός έριξε φωτιά και θειάφι και έκαψε τα Σόδομα και τα Γόμορρα
Ομιλεί ο Γέροντας Αμφιλόχιος Τσούκος, ο πρώην Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας και τώρα Γάνου και Χώρας.