Γιατί πουλί μ΄ δὲν κελαηδεῖς; 29.5.1453, Εἰς μνήμην

Γιατί πουλί μ’ δεν κελαηδείς; (29.5.1453 Εις μνήμην)
Χάρης Συμεωνίδης, Δημήτρης Καρέλλης, Πέτρος Παπαεμμανουήλ Βυζαντινή Χορωδία του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, Πολιτιστικός Οργανισμός Δ. Καλαμαριάς
29.5.2006