Γέρων ἰάκωβος, μαρτυρία Μητροπολίτη Μόρφου

Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης Μαρτυρία του Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτου
Γέρων Ιάκωβος Μαρτυρία του Πανιερώτατου Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτου
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ – ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ
13 Μαϊου 1999