Γέρων Νίκων – Ἡ Παναγία

Γέρων Νίκων – Η Παναγία
Oμιλία του Γέροντος Νίκωνος στην Βέροια στις 25-3-12