Γέροντας Ἐφραίμ – Ὁμιλία περί Μετανοίας

Γέροντας Εφραίμ – Ομιλία Περι Μετανοίας
Ομιλεί ο Γέροντας Εφραίμ της Iεράς Σκήτεως Aποστόλου Aνδρέου και Μεγάλου Αντωνίου.
Ομιλία Περι Μετανοίας.