Γάμος καὶ οἰκογένεια

Γάμος και οικογένεια: Δύο ομόκεντροι κύκλοι της ζωής σε κρίση.
Ομιλία του Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.Γεωργίου Κρουσταλλάκη με θέμα: Γάμος και οικογένεια: Δύο ομόκεντροι κύκλοι της ζωής σε κρίση στη Χριστιανική Στέγη Πατρών.