Γάμος καὶ μοναχισμός

Γάμος καὶ μοναχισμός.
Ομιλεί ο Γέροντας Μωϋσής ο Αγιορείτης.