Άγιος Σπυρίδωνας – Κέρκυρα

Άγιος Σπυρίδωνας – Κέρκυρα
Η έναρξη του τριήμερου εορτασμού για τον Άγιο Σπυρίδωνα. Αποστολή της ΕΡΖ στην Κέρκυρα.