Ἅγιος Ἀμφιλόχιος της Πάτμου, στιγμὲς ἀπὸ τὴν ζωή του

Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου, στιγμές από την ζωή του
Ομιλητής κ. Ιωάννης Παναγόπουλος
Αγία Βαρβάρα Αργυρούπολης