Πληρώσωμεν τὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίω

Πληρώσωμεν την δέησιν ημών τω Κυρίω
Ομιλεί ο μακαριστός Μητροπολίτης Νικοπόλεως Μελέτιος Καλαμαράς.
11. «Πληρώσωμεν την δέησιν ημών τω Κυρίω».
† Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου Καλαμαρά
Ανάλυση και σχόλια της Θείας Λειτουργίας.