Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Ύψωση του Τιμίου Σταυρού 14-9-16
Ομιλεί ο π. Βαρνάβας Γιάγκου.