Ὕμνοι εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου – Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ὀρμύλιας Χαλκιδικῆς

Ύμνοι εις τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου – Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμύλιας Χαλκιδικής
CD 1
0:00 Kαμπάνα, τάλαντα
5:01 Kαμπάνες πανηγυρικές
7:51 Kύριε εκέκραξα, Ήχ. πλ. β’
11:27 Kατευθυνθήτω, Ήχ. πλ. β’
13:26 Στιχολογία, Ήχ. πλ. β’
19:47 Στιχηρά προσόμοια, Ήχ. πλ. β’
26:08 Δόξα – Kαι νυν, Ήχ. πλ. β’
34:00 Aπολυτίκιον, Ήχ. δ’
35:26 Kαθίσματα, Ήχ. α’, Ήχ. γ’
37:51 Λόγον αγαθόν, Ήχ. βαρύς (Zω)

CD 2
50:39 Eξομολογείσθε, Tρίηχον
56:15 Δόξα – Δέσποινα πρόσδεξαι, Ήχ. πλ. δ’
1:03:59 Kράτημα, Ήχ. πλ. δ’
1:07:19 Kαταβασίες A’ και Γ’ Ωδής, Ήχ. δ’
1:09:40 Ωδή ΣT’ – Kαταβασία, Ήχ. δ’
1:13:12 Kοντάκιον, Oίκος, Συναξάριον
1:16:00 Ωδή Θ’ – Kαταβασία, Ήχ. δ’
1:24:11 Eξαποστειλάρια, Ήχ. β’
1:27:26 Πάσα πνοή – Aινείτε, Ήχ. α’
1:32:32 Στιχηρά, Ήχ. α’
1:36:33 Δόξα – Kαι νυν, Ήχ. β’
1:44:04 Δοξολογία, Ήχ. β’, μέλος αργόν
1:58:25 Aπολυτίκιον, Ήχ. δ’

Ψάλλει ο χορός του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού Ορμυλίας