Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε

Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε
Ὁμιλεῖ ὁ ἀρχιμ. Γεώργιος Καψάνης 

π. Γεώργιος Καψάνης, Γέροντας Γεώργιος Καψάνης