Ὁ ὕπνος

Ο ύπνος.
Ομιλεί ο Γέροντας Εφραίμ Δικαίος της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα Καρυών Αγίου Όρους.