Ὁ ὄμορφος κόσμος τῶν μοναχῶν

Ὁ ὄμορφος κόσμος τῶν μοναχῶν.
Ὁμιλία π.Θεοκλήτου Διονυσιάτη.