Ὁ ὀρθόδοξος δρόμος – π. Κάλλιστος Ware

Ο ορθόδοξος δρόμος π. Κάλλιστος Ware
Ὅσα ἠκούσαμεν καὶ ἔγνωμεν:
Η Φωνή των Γερόντων στο Σύγχρονο Κόσμο.
Με την Αναστασία Πουλοπούλου