Ὁ ἐλεύθερος χρόνος παιδιῶν καὶ γονιῶν

Ο ελεύθερος χρόνος παιδιών και γονιών
Ομιλεί ο Γέροντας Γαβριήλ Κοβιλιάτης από το Ιερό κάθισμα Μεταμορφώσεως Δολών Μάνης.
Η Σοφία Χατζή συζήτησε με τον γέροντα Γαβριήλ Κοβιλιάτη για τον «Ελεύθερο Χρόνο» παιδιών και γονιών στα πλαίσια της εκπομπής της «καινά και παλαιά» στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας στις 4 Μαΐου 2015.