Ὁ ἄφρων πλούσιος – Γέροντας Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτης (Ἀριζόνας)

Ο άφρων πλούσιος – Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης (Αριζόνας)