Ὁ ἄγνωστος Χριστός – Μακαριστὸς Γέροντας Μωυσῆς Ἁγιορείτης

Ο άγνωστος Χριστός
Ο μακαριστός Γέροντας Μωυσής Αγιορείτης παρουσιάζει τον άγνωστο Χριστό, ένα Πρόσωπο δηλαδή που παραμένει μέχρι σήμερα ελάχιστα γνωστό, ακόμη και για τους περισσότερους Χριστιανούς.