Ὁ χαρισματοῦχος γέροντας τῶν Ρουστίκων Πατὴρ Εὔμενιος Λαμπάκης

Ο χαρισματούχος γέροντας των Ρουστίκων Πατήρ Εύμένιος Λαμπάκης