Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ

Ο Σταυρός του Χριστού και η σημασία του στη ζωή μας.
Ομιλεί ο π. Γεώργιος Καψάνης.