Ὁ πνευματικός ἀγώνας μέσα στὴν οἰκογένεια

Ο πνευματικός αγώνας μέσα στην οικογένεια.
Ομιλεί ο π. Μωϋσής Αγιορείτης.
Η Ομιλία έγινε στο χωριό Ζακάκι Λεμεσού στις 24 Οκτωβρίου 2011.

Οι ομιλίες έχουν διοργανωθεί από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο στήριξης οικογένειας και παιδιού Κιβωτός.