Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος καὶ οἱ αἱρέσεις- π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος †

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος καί οἱ αἱρέσεις
Ομιλία του Μακαριστού Γέροντος (1927 – 2006) πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου.
Μνήμη Ἁγίου Ἀθανασίου – ἀνήμερα ημερομηνία πού διεξήχθη ἡ ὁμιλία 18-01-02