Ὁ Καρπὸς τοῦ Πνεύματος – π. Ρωμανὸς Κανιτάκης

Ο Καρπός του Πνεύματος
Ομιλεί ο π. Ρωμανός Κανιτάκης.
Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως.