Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος

Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος
Ὁμιλεῖ ὁ Ἀρχιμ. Μελέτιος Βαδραχάνης