Ὁ βοσκὸς καὶ τὸ γάλα

Ο βοσκός και το γάλα
Αφήγηση Ευθύμιος Παπαδόπουλος.