Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Βασιλείου Γοντικάκη σὲ φοιτητές

Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Βασιλείου Γοντικάκη σὲ φοιτητές
Ομιλεί ο π. Βασίλειος Γοντικάκης.