Ὁμιλία στὴ μνήμη τῶν Ἁγίων Λαυρεντίου Ἀρχιδιακόνου, Ξύστου πάπα Ρώμης καὶ Ἰππολύτου – π. Ἀντώνιος Χρήστου

Ομιλία στη μνήμη των Αγίων Λαυρεντίου Αρχιδιακόνου, Ξύστου πάπα Ρώμης και Ιππολύτου
Ομιλεί ο π. Αντώνιος Χρήστου.
Ι, Ν. Προφήτου Ηλιού Κόρμπι Βάρης 10 Αυγούστου 2020