Ὁμιλία γιὰ τὴ Μεσοπεντηκοστὴ – π. Γεώργιος Καψάνης

Ομιλία για τη Μεσοπεντηκοστή
Ομιλεί ο μακαριστός π. Γεώργιος Καψάνης.