Ἰσαπόστολος Μαρία Μαγδαληνή

Ισαπόστολος Μαρία Μαγδαληνή.
Ιεραποστολικές Σελίδες.
Αγία Μαρία Μαγδαληνή – Ραδιοφωνική Εκπομπή Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
Παραγωγή και Παρουσίαση: Φώτης Μανιαδής.
Τεχνική Επιμέλεια: Αστρινός Μανιαδής και Μαρία Μανιαδή.