Ἡ ὠφέλεια τῆς νηστείας καὶ τῆς ἐγκράτειας – Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης

Η ωφέλεια της νηστείας και της εγκράτειας – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης
Απόσπασμα εκ του βιβλίου: Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου, “Οικογενειακή ζωή” Έκδοσης Ιερού Ησυχαστηρίου Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου, Σουρωτής.