Ἡ Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ – π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος

Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού
Ομιλεί ο μακαριστός π. Αθανάσιος Μυτιληναίος.