Ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου

Ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου
Ὁμιλεῖ ὁ Μητροπολίτης Σισανίου κ Σιατίστης κ.Παῦλος
Σχόλια και σκέψεις του Σεβασμιώτατου για την εορτή της υπαπαντής του Κυρίου και τα μηνύματα που παίρνουμε μέχρι σήμερα.
Μπροστά Στη Ζωή Με Ευθύνη – Η Υπαπαντή Του Κυρίου
Εκπομπή του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Ημ/νία : 03 / 02 / 2009.

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος.