Ἡ Ἱερότητα τοῦ Γάμου

Ἡ Ἱερότητα τοῦ Γάμου
Ὁμιλεῖ ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος με θέμα: Ἡ Ἱερότητα τοῦ Γάμου.