Ἡ Ἐξομολόγηση τοῦ Κολοκοτρώνη (πολὺς πόνος Θεέ μου)

Η Εξομολόγηση του Κολοκοτρώνη (πολύς πόνος Θεέ μου)