Ἡ ἀξιοποίησις τῶν ἱκανοτήτων μας – Ἡ παραβολή τῶν Ταλάντων – π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος

Ἡ ἀξιοποίησις τῶν ἱκανοτήτων μας – Ἡ παραβολή τῶν Ταλάντων
Ομιλεί ο μακαριστός π. Αθανάσιος Μυτιληναίος.
Κυριακή ΙΣΤ΄ Ματθαίου
Εκφωνήθηκε στις 13-2-1983