Ἡ ἀξία καὶ ἡ δύναμη τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας – π. Στέφανος Ἀναγνωστόπουλος

Η αξία και η δύναμη των Χαιρετισμών της Παναγίας
Ομιλεί ο π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος.