Ἡ ἀνθρώπινη δύναμη ὡς μέσον ἐπιβολῆς

Ἡ ἀνθρώπινη δύναμη ὡς μέσον ἐπιβολῆς
Ὁμιλία π. Βαρνάβα Γιάγκου
Ομιλεί ο π. Βαρνάβας Γιάγκου.
Ψυχοθεραπευτικές Ομιλίες του π. Βαρνάβα Γιάγκου, εφημέριου του Ι. Ν. Λαοδηγήτριας Θεσσαλονίκης.
Έναρξη ομιλιών και σκοπός τους:η ανθρώπινη δύναμη ως μέσον επιβολής.