Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, Ἀνάλυση τῶν εὐαγγελίων ἀπὸ τὸν π. Ἰωὴλ Γιαννακόπουλο

Η Ανάληψη του Κυρίου, Ανάλυση των ευαγγελίων από τον π. Ιωήλ Γιαννακόπουλο
Το έργο αυτό είναι γραμμένο σε έξι τόμους με τον γενικό τίτλο Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Χωρία παρμένα μέσα από τα τέσσερα Ευαγγέλια με χρονολογική σειρά, τα εξηγεί, τα αναλύει και τέλος μας δίνει παραστατικά, τον τρόπο που εφαρμώζεται η διδασκαλία του Ιησού στην καθημερινή μας ζωή. Την επιμέλεια και την παρουσίαση έκανε η Πανάγιω Γεωργίου σε 340 ραδιοφωνικές εκπομπές στον ΠΑΥΛΕΙΟ ΛΟΓΟ της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας.
340.Η Ανάληψη του Κυρίου Ανάλυση των ευαγγελίων από τον π. Ιωήλ Γιαννακόπουλο.
Η Ανάληψη του Χριστού