Ἡ ἀμέλεια εἶναι μιὰ πνευματικὴ αιχμαλωσία – Γέρων Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτης

Η αμέλεια είναι μια πνευματική αιχμαλωσία
Ο Γέρων Εφραίμ Φιλοθεΐτης, μιλώντας για την αξία της προσοχής, της επιμονής και της επιμέλειας κατά την διάρκεια του πνευματικού αγώνα, επισημαίνει τους κινδύνους της αμέλειας, η οποία σταδιακά διαβρώνει την ζωή μας, αιχμαλωτίζει την διάνοια με τα πάθη και οδηγεί στην αναβολή, στην ματαίωση και εντέλει στην εγκατάλειψη των αρχικών μας αποφάσεων