Ἡ ἀκατάληπτος δόξα τῆς Ἁγίας Τριάδος – † Μητρ. Νικοπόλεως Μελετίου Καλαμαρά

Η ακατάληπτος δόξα της Αγίας Τριάδος
† Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου Καλαμαρά
Πνευματικές ομιλίες
22. «Η ακατάληπτος δόξα της Αγίας Τριάδος»