Ἡ ψυχὴ μετά το θάνατο – Γέροντας Ἐφραὶμ Σκήτη Ἁγίου Ἀνδρέα †

Η ψυχή μετά το θάνατο Γέροντας Εφραίμ Σκήτη Αγίου Ανδρέα
Ομιλεί ο μακαριστός Γέροντας Εφραίμ Δικαίος της Σκήτης Αγίου Ανδρέα Αγίου Όρους.