Ἡ φωνὴ τοῦ ἁγίου Ἀμφιλοχίου Μακρή της Πάτμου

Η φωνή του αγίου Αμφιλοχίου Μακρή της Πάτμου
Σύντομο ιστορικό ηχητικό απόσπασμα με τη φωνή του Οσίου Αμφιλοχίου της Πάτμου που κοιμήθηκε 16 Απριλίου 1970.